Als bijna honderd jarige, is het Baarnsch Lyceum ieder dag weer met de toekomst bezig van haar ca 1000 leerlingen.

Deze kleinschalige school stuurt aan op een intensieve interactie tussen docent en leerling.

Alles om het beste resultaat te behalen. Dat resultaten tellen weten we maar al te goed. De hechte band met oud-leerlingen symboliseert de relatiegerichtheid.

Als aan het einde van de opleiding de diploma’s worden uitgereikt, wordt dat niet in een eenvoudig mapje gedaan, maar is gekozen voor een fraai diplomablik. Juist dit diplomablik staat symbool voor degelijkheid en succes. Een blik dat grote waarde heeft in het bewaren van al je documenten. En iedere keer dat je het nodig hebt, denk je terug aan die “goede” oude tijd van het Baarnsch Lyceum. Het diplomablik dat Blikkenshop levert nodigt uit om het in de toekomst het te vullen met waardevolle documenten.

Het diplomablik is daarmee een goed marketinginstrument geworden voor de school. Een reclamedrager met impact en een lange levensduur. Want een dergelijk blik gooi je niet snel weg. En wordt het toch weggegooid, dan is het een recycle product dat duurzaam is en milieuvriendelijk.

Blikkenshop beveelt daarom aan om de diploma uitreiking meer uitstraling te geven met het diplomablik.